Committee (2002)

Hung-Ming Cheng (President) - Mechanical Eng.
Shu-Jen Wang (Treasurer) - Biological Sciences
Le-Ren Chang-Chien - Electrical & Computer Eng.
Weiru Chen - Management
Paul Huang - Electrical & Computer Eng.
Chin-Lung Yang - Electrical & Computer Eng.