2008-2009April 2009 International Foob Bazaar
April 2009 Cooking Night for Foob Bazaar
October 2008 Movie Night
2007-2008April 2008 Picnic
October 2007 Cooking Night
2006-2007April 2007 Picnic
February 2007 Cooking Night
November 2006 Cooking Nightt